پولیپ روده

پولیپ روده

معرفی روده یکی از اعضای اصلی دستگاه گوارش انسان است که اگر درگیر شود، حتی می‌تواند زندگی فرد را به خطر بیندازد. پولیپ روده دسته‌ای کوچک از سلولهایی است که بر روی پوشش روده بزرگ ایجاد شده و تکثیر می‌شوند و ممکن است قسمت زیادی از روده را درگیر کنند. اگرچه در اغلب موارد پولیپ …

ادامه مطلب