اوریون

اوریون

معرفی اوریون یا گوشک ، یک بیماری ویروسی مسری است که غدد بزاق را درگیر میکند. تورم غدد بزاقی از نشانه های اصلی این بیماری می باشد. غدد بزاقی آسیب دیده که پاراتیروئید نامیده میشوند، مسئول تولید بزاق هستند که به صورت 3 مجموعه در پشت و زیر گوش شما قرار دارند. گاهی اوقات ویروس …

ادامه مطلباوریون