سرطان کبد

سرطان کبد چیست؟ (پیشگیری ، درمان ، علائم ، علل ، معرفی) - دکترنیم

معرفی یکی از مهمترین اندام بدن است که تا کنون هیچ عضو مصنوعی قادر به انجام کارش نشده، کبد است. کبد در نزدیک معده و روی صفرا قرار دارد. این عضو ، بزرگترین غده در بدن میباشد. اگر توده های سرطانی به صورت یک توده در قسمت فوقانی راست شکم (کبد) رشد کنند ، در …

ادامه مطلبسرطان کبد