تبخال

تبخال

معرفی تبخال(Herpes) یک بیماری ویروسی است که بهوسیله ویروس هرپس سیمپلکس (Herpessimplex virus) ایجاد می‌شود. تبخال باعث ایجاد تاول‌های کوچک و دردناک می‌شود که به آن‌ها زخم سرد (cold sore) میگویند. (تصویر زیر) به‌طورکلی دو نوع ویروس باعث ایجاد تبخال می‌شوند ویروس نوع یک  که تبخال دهانی را ایجاد می‌کند، بعد از اولین ابتلا،ویروس در …

ادامه مطلبتبخال