عفونت کلیه

عفونت کلیه

معرفی کلیه‌ها یکی از اندام‌های اصلی برای تصفیه خون از مواد اضافی و آب زاید هستند؛ بخشی از اندام ادراری که باعث می‌شوند تا ادرار را دفع کنید کلیه‌ها هستند! وقتی که کلیه‌ها دچار عفونت گردند، بیماری عفونت کلیه رخ می‌دهد. عفونت کلیه اغلب به دلیل عفونت ادراری است که به یک یا هردو کلیه …

ادامه مطلبعفونت کلیه