سیروز کبدی

سیروز کبدی

معرفی سیروز کبدی عبارت است از وضعیتی که در آن بافت زخم ، به صورت تدریجی جایگزین سلولهای سالم کبد میشوند. در نتیجه ، بافت های زخم ، کبد را سخت تر و سفت تر میکند و طی این مرحله ، روند انتقال خونی که به وسیله ورید بزرگ ( ورید پورتال ) به کبد …

ادامه مطلبسیروز کبدی