درمان سندروم تونل کارپ

درمان سندروم تونل کارپ

سندرم تونل کارپ یا CTS یک بیماری است که دست و بازو ها را درگیر می کند و سبب احساس سوزن سوزن شدن و بی احساسی در مراحل اولیه می شود ، با درمان سندروم تونل کارپ با ما همراه باشید . بیماری که پیشرفت می کند ممکن است درد شدید تر شود و احساس …

ادامه مطلبدرمان سندروم تونل کارپ