نوشته‌ها

سرطان معده
,

سرطان معده

معرفی معده یکی از ارگانهای اصلی بدن است که وظیفه دارد غذاهارا با ترشح آب معده هضم کند.اگر سلولهای سرطانی، روی پوشش داخلی معده ایجاد کرده و رشد کنند، سرطان معده بروز میکند. یکی از بیماری های سخت است که شیوع ان در مردان بیشتر میباشد. دانشمندان ه…