درمان کیست گانگلیون

درمان کیست گانگلیون

کیست گانگلیون نوعی کیست است که بر روی دست ایجاد می شود و یک توده سفید رنگ از مایع سینوویال چسبناک است ، انداز هاین توده چند سانتی متر است و معمولا در تاندون در انگشتان ، مچ دست ، مچ پا و یا کف ران ایجاد می شود ، برای درمان کیست گانگلیون با …

ادامه مطلب