بی خوابی

بی خوابی

معرفی یک سوم عمر خود را چگونه می‌گذرانید؟ (این سوال را یادتان نگه دارید) خواب یکی از مهمترین نیاز‌های بدن است که اگر توازن‌ آن به‌هم بخورد، تمامی فعالیت‌های زندگی را تحت شعاع قرار داده و سبب بروز بیماری‌های مختلف می‌شود. کم خوابی یا بی خوابی ، از رایج‌ترین مشکلات امروزه به حساب می‌آیند! در …

ادامه مطلببی خوابی