پرکاری تیروئید

پرکاری تیروئید

معرفی پرکاری تیروئید مربوط به غده‌ی تیروئید است که در قسمت مرکز و طرفین گردن وجود دارد. این غده کنترل سرعت قلب شما را بر عهده دارد. همچنین کمک میکند تا به سرعت کالری ها را بسوزانید. در واقع تنظیم متابولیسم بدن از کار های اصلی غده‌ی تیروئید است. تنفس، سیستم عصبی، وزن دمای بدن، …

ادامه مطلب