کبد چرب

کبد چرب

معرفی کبد یکی از بزرگترین اعضای بدن است که به صورت صافی در بدن عمل میکند و قسمتهای مضر مواد غذایی را دفع و قسمت های مفید این مواد را به بدن وارد میکند. چربی در کبد همه افراد وجود دارد اما اگر مقدار این چربی 5 تا 10 درصد بشود، کبد چرب رخ میدهد. …

ادامه مطلبکبد چرب