نقرس

نقرس

معرفی مفاصل یکی از کلیدی ترین اندام حرکتی هستند که هرگونه سفتی، تورم و درد درآنها می‌تواند انسان را زمین گیر کند. نقرس یکی از مشکلاتی است که مفاصل را درگیر می‌کند. نقرس نوعی آرتروز است که از تنش، درد، قرمزی و سفتی در مفاصل نشأت می‌گیرد. در علم پزشکی نقرس را نوعی پیچیده از …

ادامه مطلبنقرس